Szerző Téma: Hazám, hazám...  (Megtekintve 283 alkalommal)

Nem elérhető wolftern

 • Moderator
 • Haladó
 • *****
 • Hozzászólások: 728
 • Aktivitás:
  0%
 • Karma 0
Hazám, hazám...
« Dátum: 2020. Szeptember 05. 13:24:23 »
BEVEZETŐ

A középkor egy borongós és veszélyekkel teli világ. A történet a Magyar királyságban veszi kezdetét, ahol a trónharcok után a 11. század végére László végleg megerősítette a keresztény magyar államot, majd 1091-ben elfoglalta Horvátországot. A trónt végül nem fia, Álmos, hanem annak fivére, Kálmán szerezte meg. A később csak „Könyves Kálmán”-ként emlegetett uralkodó fokozatosan terjesztette ki fennhatóságát a legtöbb dalmát város fölé, de Dalmácia a későbbiekben hol magyar, hol a Velencei Köztársaság uralma alatt állt. Kálmánt fia, II. István követte, akit sorozatos külpolitikai kudarcok értek uralkodása alatt. A 11. századtól megnőtt Nyugat-Európa stabilitása. A népvándorlás a mongolok hadjáratait leszámítva megszűnt. A nyugat-európai keresztény királyságok katonailag megerősödtek. Az új kelet-európai és észak-európai államok uralkodói szintén felvették a kereszténységet, így a legtöbb eddig pogány törzs is beilleszkedett Európába.
 A Szentföldön keresztesek vívják egyre reménytelenebb harcukat a szaracénokkal, szerzetesek görnyednek kódexeik felett a kolostorok másolótermeiben, hűbérurak szipolyozzák a jobbágyokat, lovagok öltik fel súlyos páncéljukat... A középkor az emberek társadalmi helyzetének, „értékének” és jogainak az egész korszakon végighúzódó sajátos meghatározási módja. Konkrétabban fogalmazva: a lakosság lehetőségeit alapvetően határozta meg a származást mindenek fölé helyező szemlélet, szokásjog és törvénykezés. Amely a személyi függés vagy a nemesi kiváltságok megléte alapján differenciálta a társadalmat. Aki jobbágyszülők gyermekeként látta meg a napvilágot, az eleve egy földesúrtól függött (minden téren), aki pedig egy arisztokrata dinasztiába született az eleve megkapta a korszak legnagyobb kiváltságait. Persze a társadalmi rétegek közt – mint a parasztság, polgárság, (mely a korszak 90 százalékában még elhanyagolható) nemesség – volt bizonyos átjárhatóság, csak ez rendkívül ritkán, mondhatni elvétve fordult elő.
II. István kedvezőtlen külpolitikai helyzetben vette át a hatalmat. A Német-római Birodalomban még az az V. Henrik volt hatalmon, aki 1108-ban hadjárattal támogatta Álmos herceget. Már az új király trónra lépésekor is fegyveres harc folyt Velencével Dalmáciában, melyet csak az Úr 1119. esztendejében kötött ötéves békével sikerült helyreállítani. Mindez azonban Velence dalmáciai uralmát szentesítette, annak ellenére hogy 1124-ben, a bizánci-velencei háború fellángolása idején, II. István Zára kivételével újra elfoglalt minden, -előzőleg magyar uralom alá vetett- területet. A sorozatos kudarcok miatt a magyar főurak egy jelentős része elégedetlen volt a király uralmával és – más jelölt hiányában – a vak Álmos herceg mellé állt. Az egyházi vezetők körében is népszerűtlen volt II. István, mert – ebben is folytatva apja politikáját – nem tett jelentős alapításokat. Mindezek következtében 1125-26 körül Álmos elég erősnek érezte támogatóit, hogy ismételten megkísérelje a főhatalom megszerzését. Közelebbről nem ismert események után azonban a herceg akcióját ezúttal sem kísérte szerencse és Álmos Bizáncba, Béla Pécsváradra menekült. Az események meggyőzték Istvánt és támogatóit arról, hogy uralmuk fenntartása érdekében jelentős fordulatra van szükség, elsősorban a külpolitikában...

Nem elérhető wolftern

 • Moderator
 • Haladó
 • *****
 • Hozzászólások: 728
 • Aktivitás:
  0%
 • Karma 0
Re:Hazám, hazám...
« Válasz #1 Dátum: 2020. Október 26. 22:04:42 »
Dátum: 1126. december 20. reggel
Részvevők: Béla, a Poroszló, Bulcsú de Zemlen

A Titeli-fennsík lábánál, a magyari mezők dél-keleti csücskében létezik egy település, melynek neve Titel. A legenda szerint, mikor királynak választották Szent Lászlót, uralkodásának első lépéseként Lambert herceggel ellovagolt ide, s apátságot alapított a Tisza jobb partján. Manapság a káptalan várossá fejlődött -na nem annyira hírhedté, mint Fehérvár vagy Esztrigán- ám a délvidéki magyarok nagy-többsége ismeri e nevet, vagy már járt errefelé. Hiszen a bencés renden kívül található még egy hiteleshely, és a vidéki nagyvásárokat ugyancsak ezen a helyen tartják. A várossal átellenben a bánáti oldalon torkollik a Tisza a Dunába.

Néhány nappal Európa legszentebb ünnepe előtt, nagy a sürgés-forgás. Vásárnapot tartanak, ahol fel-feltűnnek különös viseletű emberek. Fekete magyarok akik egyébként székelynek nevezik magukat, ám a nagy ország népei közül szép számmal jelen vannak mások is. Délvidéki tótok, kálizok, bolgárok, fehér horvátok és kitudja még mi mindenféle gyűlt össze ide, hogy kiálljanak a sokadalomba, s az ördög találmányáért pénzért árulják portékájukat. A hideg ellenére óráról órára több a nép, s ezzel együtt a móló máskoron tágas tere is zsugorodik. A tömeg közepén a sólymosok büszkén villognak vadászmadaraikkal, mögöttük félig nyitott szárnyékokban füstös képű kovácsok dolgoznak nagy zajjal. Hol itt, hol ott pedig hangos szóval kínálják a mézeskalácsot...

A vásár ellenére a nemességet leginkább a király látogatás foglalkoztatja. Igaz ugyan hogy II. István megüzente az előjáróknak, hogy nem vesz részt a karácsonyi sokadalmon, azonban egyúttal megfogalmazta akaratát is, melyben a Nagy Ünnep után valamennyi hűbéresét elvárja a Zimonyi tornára.
Bulcsú de Zemlen a macskakövekkel kirakott halászok utcáján tart felfelé, a kolostorhoz. Mellette legjobb embere Béla, a poroszló felvigyázó tekintete mustrálja a közeledőket. Hajnalban a nemest, Becse egyik diakónusa zavarta meg. A prépost szívességet kér, s az ügy halaszthatatlanságra való tekintet miatt, személyes megbeszélést kívánt tőle.

« Utoljára szerkesztve: 2020. Október 26. 22:10:02 írta wolftern »

Nem elérhető Con Angilo Guerdo

 • Haladó
 • ***
 • Hozzászólások: 698
 • Aktivitás:
  0%
 • Karma 0
Re:Hazám, hazám...
« Válasz #2 Dátum: 2020. November 20. 14:54:06 »
Bulcsú de Zemlen

A korai kelés annyira nem a kenyerem, de mit lehet tenni ilyen esetben, ha az embert Isten szolgálója hívatja. Biztos vagyok benne, hogy valami fontos dolog lehet az, ami nem tűr halasztást, máskülönben nem a kakassal együtt keltene Becse diakónus. Gyorsan össze is készülődöm, s neki vágok Béla nevű poroszlóval az útnak. Az út egy részén azon tűnődök, mi lehet az a nagyon fontos s halaszthatatlan, amiért a prépost kéret. Ebből a gondolat menetből kizökkent a vásárnapi sokadalomra való készülők s eszembe jut a Zimonyi torna is, amelyen ott lenne a helyem is. Közben Bélát is megkérdem, mit gondol, mi lehet az ennyire sürgős ügy...

Nem elérhető wolftern

 • Moderator
 • Haladó
 • *****
 • Hozzászólások: 728
 • Aktivitás:
  0%
 • Karma 0
Re:Hazám, hazám...
« Válasz #3 Dátum: 2020. December 06. 12:05:36 »
Dátum: 1126. december 20. reggel
Részvevők: Béla, a Poroszló, Bulcsú de Zemlen

Egyik láb a másik után, ám a lejtő tetején álló rendház még csaknem, háromszor száz lépésnyire van. A zömök klastrom békésen terpeszkedik a város fölé, belül, serényen dolgozó szerzetesekkel. A macskakővel kirakott kajla út megkerüli a monostort, melynek bejáratát egy szunyókáló vén csuhás őrzi csupán. A vastag tölgyfakapu és az embermagasságú fal, még egy kisebb ostromot is kibírna. Mikor Bulcsú és Béla megjelennek a rendház belső udvarán, a szerzetesek halk susmorgásba kezdenek, többnyire felháborodással figyelik az idegeneket. Nem sokkal később egy középkorú, viseletes csuhás lép ki, a sokaságból, s nyájasan üdvözli a két idegent.

- Isten hozta az urakat minálunk. Miben lehetünk a segítségükre? -épphogy elhagyták a szavak a férfi száját, amikor a szemközti emeletről egy markáns hang akasztja meg a válaszadást. A kopasz és magas alak jócskán különbözik az itteni szentéletűektől. Tekintete nagyságot és jóindulatot sugároz, ráadásul díszes fehér papi ruházata tekintélyt varázsol számára.

- Az én rendelésemre jöttek Kemecse atya! Kérlek kísérd a vendégeinket a Parlatóriumba... kevés az időnk. -közli a prépost, majd eltűnik egy lefelé vezető lépcsőn. Ezt követően a Kemecse nevű remete, int hogy kövessétek és girbe-gurba járatokon keresztül a klastromba vezet.
« Utoljára szerkesztve: 2020. December 06. 12:18:16 írta wolftern »

Nem elérhető Con Angilo Guerdo

 • Haladó
 • ***
 • Hozzászólások: 698
 • Aktivitás:
  0%
 • Karma 0
Re:Hazám, hazám...
« Válasz #4 Dátum: 2020. December 22. 15:18:30 »
Bulcsú de Zemlen

Sétánk közben a hatalmas falakat nézem, s elgondolkodok ezen hely nagyságán. Azon töprengek, hogy hány atya élhet ezen nyirkod ódon falak között. Miközben ezen jár az agyam meg is érkezünk a kolostor bejáratához, s mókásnak találom, de természetesen nem adok hangot a szunyókáló szerzetesen. Miután beértünk a falakközé, megismerkedhetünk Kemecse atyával, s mielőtt a feltett kérdéseire választ nyerne tőlünk a prépost megoldja ezt a dolgot. Nincs is más feladatunk, mint követni a tisztelendő urat, hogy elvezessen feletteséhez. Mikor odaérünk kíváncsian várom, miért is hívathatott ide minket, mi az a fontos dolog.